Fisken skal fordeles gjennom å øke kvoten for åpen gruppe med 50 prosent med fisk som hentes fra de årlige forhandlingene med EU, skriver Dagbladet.

Trenger skippertak

- SV mener det er på høy tid med et skikkelig skippertak for å sikre at retten til å eie og tjene penger på Norges fiskeformue ikke havner i feil hender. Partiet ønsker derfor å rettighetsfeste kystfolkets adgang til å leve av fiske, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

Kystrettighet

- Vi ønsker å gi kystfolket tilbake sin hevdvunne rett til å fiske. Bor du langs kysten, skal du ikke være avhengig av å måtte kjøpe deg inn for å leve som fisker. Og så lenge du bor på kysten, skal den retten følge deg fra du er født til du går i graven. Og den skal ikke kunne selges videre, sier han til avisa.