De første meldingene om døde fugler kom fra Harstad 26. mai, men det var ikke før et par måneder senere at omfanget økte dramatisk, og spesielt i Vadsø, skriver Statsforvalteren for Troms og Finnmark på sine nettsider.

For å bistå og kunne koordinere innsatsen til alle som var involvert økte Statsforvalteren i Troms og Finnmark beredskapsnivået i en 14-dagers periode.

For å redusere risikoen for spredning innførte forøvrig Miljødirektoratet ferdselsforbud i flere verneområder, og Mattilsynet opprettet informasjonsside for å svare på publikums mange spørsmål om hvordan døde fugler skulle håndteres.

Kommunene ble oppfordret til å melde inn funn av døde fulger, og denne rutinen er nå avsluttet.

Statistikken viser at det totalt ble rapportert inn 24.594 døde fugler. Aller mest i Vadsø, men det kom rapporter fra store deler av kysten i Troms og Finnmark.