Dermed har Fjordfiskenemda mistet sin mest profilerte og mest aktive fisker – samtidig som Nordland fylkes står uten representant.

Redegjør i brevsform

Steffensen, som også er leder i Øksnes Fiskarlag, skrev en av de første dagene etter nyttår brev til de andre medlemmene i nemnda, inkludert nemndas sekretær, Sigmund Pleym Hågensen ved Fiskeridirektoratets avdeling i Vadsø. I brevet skal han ha gjort rede for hvorfor han nå trekker seg fra arbeidet.

Utilgjengelig

Kyst og Fjord har i flere dager forsøkt å få tak i utvalgets leder, Geir Tommy Pedersen, uten resultat. Både Sigmund Pleym Hågensen og hans sjef på Vadsø-kontoret Hermod Larsen bekrefter at nemnda har fått et slikt brev. Det gjør også utvalgsmedlemmene Bente Aasjord og Tomas Sagen, men Aasjord og Sagen henviser til Geir Tommy Pedersen. Det er bare han som har anledning til å uttale seg om nemndas arbeid.

- Når nemnda skal ha styremøte senere i måneden, vil brevet bli lagt fram, sier regiondirektør Hermod Larsen.

Etter utmeldelsen består står Fjordfiskenemda av følgende:

  • Tone Joakime Nilsen (oppnevnt av Samtinget)

  • Geir Tommy Pedersen (oppnevnt av Sametinget)

  • Bente Aasjord (oppnevnt av Sametinget)

  • Tomas Sagen (oppnevnt av Finnmark fylkeskommune)

  • Jorhill Andreassen (oppnevnt av Troms fylkeskommune)