På årsmøtet i forrige uke var det liten tvil om at medlemmene tror at dette er veien å gå for Fiskebåt.

- Om 5-10 år vil Oslo-kontoret være hovedkontor for både Fiskebåt og Norges Fiskarlag, hevder fiskebåtreder Jørn Oddvar Majala fra Havøysund, som mener det er for tungvint for de to store fiskerorganisasjonene å ha hovedkontor i Ålesund og Trondheim.

Det er avstanden til Stortinget som er det tunge argumentet for etableringa. Fiskerinæringa er gjennomregulert av politiske myndigheter og for mange blir det et stort paradoks at man ikke befinner seg nærmere de politikerne som gjennomfører disse reguleringene. De samme politikerne forteller til fiskebåtrederne at bondeorganisasjonene er langt mer tilgjengelige, og at rederne har noe å lære.

Men også Fiskebåts romslige økonomi gjør denne etableringa mulig. Som kjent meldte 25 større kystbåter seg inn i organisasjonen det siste året og ga dermed organisasjonen mer muskler og økonomi, på bekostning av de to nordnorske regionlagene. I tillegg har den generelt gode økonomien i fiskerinæringa gitt mer penger i Fiskebåt-kassa.

LES MER I DENNE UKES PAPIRAVIS