Bak står nyetablerte Norsk Forum for Autonome skip , og det blir altså lanseringskonferanse i Oslo i neste måned. Satsingen på ubemannede skip kan bli en viktig teknologisatsing for Norge i framtida.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri og MARINTEK er initiativtakerne til forumet og konferansen vil samle noen av de viktigste industri- og forsknings-aktørene innen området.

- Etablering av Norsk Forum for Autonome Skip er et godt og viktig tiltak for kunnskapsutveksling om teknologi, som både kan gi nye muligheter for den norske maritime klyngen og mer og sikrere sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som konferansen.

Interessen for autonome skip er sterkt økende og både industri og forskning sier at dette kan bli den neste revolusjonen innen sjøfart. Autonome skip vil gi helt nye forretningsmuligheter for verft, utstyrsindustri og redere. De er mindre kostbare i drift, de krever høyteknologisk kompetanse og nye og tettere samarbeidsformer mellom aktørene. Dette gir den norske maritime klyngen en enestående mulighet til å ta en internasjonal ledende rolle i utvikling og kommersialisering av disse ideene.

- For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles. På den måten unngår vi at vi kommer for sent inn i viktige prosesser – da særlig med tanke på at ny teknologi også setter nye krav til regelverk og fortolkning av disse, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Les hele meldinga her.