Men i den foreløpige «Midtveisrapporten» er det ikke nevnt noen steder hvor senteret kan komme til å ende opp.

– Vi har ikke berørt lokalisering i denne omgang. Det griper vi fatt i etter ferien og etter et åpent høringsmøte i Bodø 11. august. Men vi holder skjema, og skal avslutte vårt arbeid før 1. januar 2017, sier utredningsleder Lene Gjelsvik til Lofotposten.– Vi mener innholdet i oljevern- og miljøsenteret er klart. Nå skal det hele spisses med hensyn til lokalisering, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han søndag kveld mottok denne «Midtveisrapporten» for oljevernbasen som blir ett-eller-annet sted i Lofoten eller Vesterålen.

Ifølge Lofotposten har Fiskebøl, Svolvær, Kabelvåg og Gravdal vært antydet i pressen. Men ingen er nevnt i rapporten.

– Norge får anerkjennelse for forvaltningen av norske havområder. Et fremtidig senter kan utvikle nettverk mellom fagmiljøer og operative miljøer på oljevern og marin forsøpling, mellom produsenter, teknologimiljøer, forskning og formidling både nasjonalt og internasjonalt, heter det i rapporten.