- Regjeringen er opptatt av tryggheten til alle de som har sjøen som arbeidsplass og de som bruker den til fritid og rekreasjon. Med denne økningen i tilskuddet bidrar vi til å styrke Redningsselskapet sin viktige innsats for tryggheten på sjøen gjennom fast bemannede redningsskøyter langs hele kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Med et totalt årlig rammetilskudd til Redningsselskapet på 78 millionar i 2014 bistår staten med å holde oppe selskapet sin innsats i den aksjonsrettede redningstjenesten og i det forebyggende arbeidet i kystforvaltninga for å hindre ulykker. I tillegg får Redningsselskapet finansiering gjennom tippemidlane.

- Veksten i tilskuddet gjør det mulig å styrke det førebyggende arbeidet for å hindre ulykker på sjøen, med særleg vekt på barn og unge, sier Berg-Hansen i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet.