Hun ble valgt til ny leder i Norske Lakseelver under organisasjonens landsmøte i Drammen denne uka, melder Norsk Telegrambyrå.

– Hele to av tre vassdrag er nå så påvirket av rømt oppdrettslaks at de ikke tilfredsstiller minstekravet i kvalitetsnormen for villaks, sier Brennslett til byrået.

Organisasjonen krever at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og spores tilbake til oppdretteren den stammer fra. Ifølge Norske Lakseelver finnes det velegnede metoder for slik merking.