Kurset handler nemlig ikke om hvordan du kan bli mer bøllete, men om hva som faktisk nytter, når du ytrer deg i fiskeridebatten. Bølling på nettet fører ikke nødvendigvis til noe resultat.

- Aktiv på sosiale medier og tror du kan det meste om fiskeripolitikk? Feil, du ser bare toppen av isberget. Fiskeripolitikk er så mye mer enn kommentarfeltene på nyhetsidene, skriver rådgiver Cecilia Rockwell, som vil lære deltakerne å påvirke i og utenfor Norges største fiskarorganisasjon.

Bøllekurset vil lære deg:

• Hvilke lover og regler styrer ditt fiskerivirke

• Å ta ordet og diskutere med andre likesinnede

• Å gjennomføre og lede møter

• Hvordan Fiskarlagene jobber med fiskeripolitikk

Kurs 1 holdes i Tromsø, 5.-6. januar, kurs 2 i Vadsø 8.-9. januar. På agendaen står også medlemsmøte i lokallagene, kursbelønning til lokale fiskarlag som stiller med deltakere, betalt reise og opphold og fri deltakelse for studenter og skoleelever.

Du kan lese mer om bøllekurset her.