Det viser tall fra Norges Sjømatråd. November 2017 ble bedre enn november 2016, men der stopper også plusstegnene: Norge eksporterte 937 tonn reker for 74 millioner kroner i november. Det er en økning på 129 tonn eller 16 prosent, mens verdien økte med 15 millioner kroner eller 16 prosent. Sverige og Storbritannia var de viktigste markedene for reker i november, skriver Norges Sjømatråd.

For året 2017 er reker for 637 millioner kroner hittil eksportert ut av landet, mot 680 millioner på samme tid i fjor. I tonn tilsvarer dette 8476 tonn, mot 8835 tonn i fjor.