Han har vært fisker hele livet. En praktisk jobb der en kun har seg sjøl å stole på, lengst mulig unna direktoratet og andre forvaltningsorganer. Nilsen mener byråkratene konstant har fiskerne under oppsikt som potensielle forbrytere og at de til en hver tid må bevise sin uskyld. At de vet for lite om fiskerens hverdag og at de lager systemer tilpasset sin egen virkelighet, og ikke fiskernes.

- Jo mindre de vet, dess mer finner de på.

«Sjarkdrift» på 60-foting

«Nystrand» er ingen sjark. Trebåten fra 1957 måler 21,3 meterog hørte i mange år hjemme på Fedje nord for Bergen. Når båten nå er hjemmehørende på Røst, har det først og fremst å gjøre med at Nilsen er hvalfanger. Og da må man ha båt av en viss størrelse. Og med båtstørrelsen kommer kravene fra statsapparatet.

Men om du ser på kvotegrunnlaget, og særlig bemanninga, minner «Nystrand» likevel mest om en sjark. De er nemlig bare to mann om bord.

- Jo det går an å drive en slik stor båt med bare to. Men da må begge jobbe, vi kan ikke la den ene stå ved PC’en halve dagen og fylle ut tøvete skjemaer, sier en oppgitt hvalfanger til Kyst og Fjord.

Problemet er så stort at han vurderer å gi seg. Han har vært på havet siden han var ungdom, aldri har det vært noe tull med leveransene eller noe annet. Likevel føler han at han blir mistrodd av fiskerimyndighetene, ikke minst når han er på hvalfangst. Som en som er ute på prøve, må han hele tida melde fra om alt han foretar seg, uten ugrunnet opphold.

Nilsen er ikke alene om å mene dette. Norges Fiskarlag har tatt opp saken, styret i Nordland Fylkes Fiskarlag hadde problemer med den elektroniske fangstdagboka på bordet for bare et par uker siden. Tilsynelatende uten at det fremkaller reaksjoner fra statens side. Og imens tikker datoen 1. januar 2013 uvegerlig nærmere.

Torsk, hval og makrell

Når dette leses, er fiskeriåret 2012 for «Nystrand» bortimot slutt. Båten dorger etter makrell 40 mil ut av Stadt og leverer alt i Kalvåg, i Bremanger kommune. Det tar 5-6 timer å komme ut på feltet, fra de forlater kaia til de er tilbake går det rundt to døgn. Fisket er godt, selv om været «kolossalt dårlig», i følge Nilsen. I forrige uke kom de på land med 21 tonn fra én tur, og det etter at de måtte på land tidlig fordi de gikk tom for is. Så her er makrell i massevis.

- Makrelldorging er ikke akkurat noe du forbinder med en båt fra Røst?

- Nei, det er jo mest vestlendinger som holder på med dette, men vi er også en liten gjeng nordlendinger her nede.

Gruppekvota på makrell er snart oppfisket, og Nilsen regner med å være hjemme om noen dager. Da er det båtpuss og den slags resten av året, men så har han da også vært i jobb konstant siden begynnelsen av januar.

Torsk, hval og makrell, det er det de lever av - og ingen ting annet.

Tøff hvalsommer

Mannen som er med, er forresten ikke nordlending, men fra Farsund, som kanskje er Sørlandets svar på nettopp Røst. - Et flott miljø, og flotte folk der nede, sier Nilsen med ettertrykk, og er godt fornøyd med mannskapet. Likevel er drifta litt tyngre enn den har vært, siden forgjengeren som var med i 18 år nå har gått over til oljenæringa og det fortsatt er mye som den nye sørlendingen må sette seg inn i.

At de kun er to om bord, er forresten en sannhet med modifikasjoner, for når de går på hvalfangsten er de tre. Tredjemann er Truls Soløy, mannen som i fjor etterfulgte Bjørn Hugo Bendiksen som leder i hvalfangerlaget, og det uten at han en gang var til stede på årsmøtet. 2012 kan noteres som en meget tøff sesong for hvalfangerne, med dårligste hvalvær i manns minne.

På «Nystrand» hadde ikke mannskapet det lettere enn andre, men Nilsen vil likevel ikke overdramatisere forholdene. – Vi fikk de hvalene vi skulle ha, det som begrenser oss er jo salget. Vi skjøt 19 dyr, 10 færre enn i fjor, så det er klart at lønnsomheten synker.

- Ser du på fangsttallene, går de nedover, og for folk som ikke vet bedre kan det jo se ut som om bestanden også går ned og at er vanskelig å finne hval. Men det er jo det motsatte som er tilfelle, her er ressurser i massevis. Norge må fortsette å høst av denne ressursen, og helst øke uttaket. Jeg skjønner bare ikke hvordan det skal skje.

Hårfin på torsk

Kanskje er på det gode, gamle torskefisket at «Nystrand» skiller seg mest ut fra mengden. Mellom de mange hundre sjarkene på Røst, ruver den snart 60 år gamle skuta over de fleste andre. Kapasiteten i båten er enorm, men de setter bare noen få garnlenker og kommer på land med 2-3 tonn om gangen. 14,99-meterskvota som ligger på båten klarer de uansett å ta i tide. Om noen på vår langstrakte kyst forsøker å ikke forgape seg når skreien flommer inn over eggakanten, så må det være de to på «Nystrand».

- Utfordringa er å tenke kvalitet absolutt hele tida, ta ordentlig vare på fangsten og levere førsteklasses vare i land. Mye mye viktigere enn å stå i styrhuset med nesa begravd i PC’en, spør du meg…

Reportasje: Dag Erlandsen