- At nettopp 2014 skulle bli det beste året noensinne var ingen selvfølge da Russland innførte importforbud i august. Det viser at etterspørselen etter norsk sjømat er enda sterkere enn forventet, og at næringen har vært raske med å finne nye markeder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, og understreker at nettopp å åpne for nye markeder står høyt på hennes agenda.

37 millioner måltider daglig

I 2014 eksporterte Norge sjømat til en verdi av 68,8 milliarder kroner. Det er en økning på 12 prosent fra 2013. Og sammenlignet med 2012 er det en økning på nesten 25 prosent. Norge eksporterer nå 37 millioner sjømatmåltider hver dag.

Stort potensial

- Vår kompetanse til å produsere sjømat er et konkurransefortrinn som vi må bygge videre på for å bli en enda større global matprodusent. Fallende oljepriser er en påminnelse om at Norge står overfor en omstilling. Sjømatindustrien har et stort potensial til å bli en av de virkelig store bidragsyterne til økonomien vår i tiden som kommer. Dette året har vi store og viktige prosesser foran oss. Vi skal få på plass et nytt system som sikrer forutsigbar og bærekraftig vekst innen oppdrett, og vi skal legge frem tiltak som kan øke lønnsomheten innen fiskeindustrien, sier fiskeriministeren.