Prisen vil gå noe opp etter forhandlingene, melder FHL på sine nettsider.

Nye minstepriser er satt etter at Fiskeri og havbruksnæringens landsforening ble enige i forhandlingene med Råfisklaget.

Under prisdrøftelsene i Tromsø ble en enige om å øke prisene noe for å utligne differansen mellom minstepris og faktisk betalt pris i førstehåndsmarkedet.

Resultatet er som følger:

Han-krabbe over 3,2 kg: kr 86 (opp 2 kr)

Han-krabbe 2,2-3,2 kg: kr 67 (opp 4 kr)

Han-krabbe 1,6-2,2 kg: kr 40 (opp 2 kr)

Han-krabbe 0,8-1,6 kg: kr 20 (uendret)

Skadde hann krabber:

over 3,2 kg: kr 41 (opp 3 kr)

2,2-3,2 kg: kr 30 (opp 5 kr)

1,6-2,2 kg: kr 23 (opp 3 kr)

0,8-1,6 kg: kr 13 (opp 1 kr)

Ho-krabbe alle størrelser: kr 30 (opp 5 kr)

Han-krabbe u/0,8 kg i fri fiske: Fri pris