Totalomsetningen i uke 24 kom opp i 184,7 mill kroner. Av totalen var 54,8 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Med mer enn syv milliarder i omsetning ligger vi 1,5 milliarder foran fjoråret på samme tid.

En engelsk ferskfisktråler med hovedsakelig torsk og en latvisk teinebåt med levende snøkrabbe stod for til sammen 1,9 mill kroner, mens resterende av de utenlandske landingene var levert fryst. En dansk tråler med 280 tonn reke til verdi 8,1 mill kroner, 5 russiske teinebåter med 190 tonn fryste klør av snøkrabbe til verdi 5,9 mill kroner. Men torsken var størst i kvantum og verdi for de utenlandske, her var det leveranser fra en engelsk (filet) og 4 russiske trålere med store fangster, totalt 3.300 tonn torsk/22,6 mill kroner, og de samme hadde 1.000 tonn hyse/6,4 mill kroner.

Tilsvarende uke i fjor var på samme nivå, totalt 188,4 mill kroner, der utenlandske leveranser stod for 46,7 mill kroner.

Omsetningen for norske båter i uke 24 i år summerte seg til 129,9 mill kroner, fordelt med 67,3 mill kroner på fersk og 62,5 mill kroner på fryst råstoff, og en gryende omsetning av sjøltilvirket tørrfisk.