Fiskeridirektoratet region Nord skal på oppdrag fra hovedkontoret i Fiskeridirektoratet foreta en ny gjennomgang av saksbehandlingen knyttet til rekrutteringsadgang for yngre fiskere.

- Bakgrunnen for gjennomgangen er feiltolking av kriteriene som ligger til grunn for tildelingene, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Ved tildelingen av rekrutteringsadganger for 2019 ble det avdekket at Fiskeridirektoratet region Nord, som har det nasjonale ansvaret for saksbehandling av rekrutteringsadganger, har vurdert ett av kriteriene feil. I klagerunden etter den foreløpige tildelingen ble det klart at et midlertidig tilsagn ble omgjort slik at en annen rykket opp og fikk tildelt en såkalt rekrutteringskvote.

Dette har gjort at direktoratet vil se på tildelinger som har foregått de siste fem årene. Det vil bli ettergått om saksbehandlingsfeil kan ha gjort at riktige kandidater ble forbigått.

– Vi ønsker at region Nord skal vurdere om det kan være andre som kan ha falt ut også i tidligere tildelinger som skulle hatt rekrutteringsadgang slik kriteriene sier. Vi gjør oppmerksom på at denne gjennomgangen kun gjelder de årene hvor disse kriteriene har vært gjeldene, det vil si fem år tilbake, sier direktør Aksel Eikemo i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

En slik gjennomgang vil avdekke om det er noen som skulle hatt rekrutteringsadgang, og det vil da bli foretatt en ny saksbehandling av disse. Fiskere som har fått adgang, men som med bakgrunn i kriteriene eventuelt ikke skulle hatt, vil ikke bli berørt av en slik gjennomgang. Når gjennomgangen er ferdig vil Fiskeridirektoratet offentliggjøre resultatet av den, heter det på direktoratets nettsider.