Stålbåten er bygget i 1983 og Edvardsen har kjøpt den fra Alta. Investeringa på rundt 15 millioner i båt og kvoter gir et mannskap på fem. Det er tre flere enn på gammelbåten, skriver Andøyposten.

- «Solværgutt» skal drifte med snurrevad og not, og fiske båte torsk og sild, sier Edvardsen, som får en lokal fiskeribedrift inn på eiersida.

Samtlige fem om bord er bosatt lokalt. Nå venter høstfisken på dem utfor Finnmark, og båten er allerede på plass i Honningsvåg.