Dette er hovedkonklusjonen i en nylig publisert vitenskapelig artikkel fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Viktigste ressursen

Kongekrabbens effekter på hele økosystemet i Porsangerfjorden er undersøkt i en omfattende artikkel som nylig ble trykket i det anerkjente tidsskriftet MEPS.

Kongekrabben ble innført fra Stillehavet og satt ut på Murmanskkysten av sovjetiske forskere på 1960-tallet. Kongekrabben invaderte Porsangerfjorden tidlig på 2000-tallet og er nå den viktigste fangstressursen i fjorden.

Det er første gang at effektene av invasjonsarten på hele økosystem er undersøkt. Det ble samlet inn data på kongekrabbe, fisk, bunndyr, alger, sjøpattedyr, sjøfugl og plankton som er satt sammen i økosystemmodeller for Porsangerfjorden.

Rovbunndyr

- Resultatene viser at kongekrabben i stor grad beiter ned og overtar rollen som rovbunndyr som sjøstjerner og snegl, og kongekrabben overtar i stor grad deres rolle i økosystemet, sier professor Torstein Pedersen.

Mer i papiravisa