- For norsk kvalfangstnæring er det en god nyhet at Japan nå velger å gå ut av Den Internasjonale Kvalfangstkommisjonen IWC, sier styreleder Truls Soløy i Norges Småkvalfangerlag etter nyheten om at Japan forlater organisasjonen og gjenopptar kommersiell kvalfangst.

Soløy har stor forståelse for Japans beslutning.

- Bakgrunnen for at Japan går ut av IWC er at denne organisasjonen gjennom årenes løp har utviklet seg til å bli mer og mer en verneorganisasjon som det er helt umulig å komme noen vei med i forhold til å få etablert en bærekraftig forvaltning av de ulike kvalbestandene sier Soløy. Han har selv ved flere anledninger vært til stede på årsmøtene i IWC og har dermed fått anledning til å følge disse forhandlingene på nært hold. Soløy legger til at det er noe fundamentalt galt med denne organisasjonen der alle verdens nasjoner - store som små har lik innflytelse på saker som bare angår enkeltnasjoner.

- I en slik sammenheng er det vernenasjonene som dominerer sterkt sier Soløy.

Norges Småkvalfangerlag har ved flere tidligere anledninger tatt til orde for at Norge må melde seg ut av IWC og i stedet bruke NAMMCO som forvaltningsorgan for kval i det Nordlige Atlanterhavet.

– Norges Småkvalfangerlag vil nå på nytt ta dette opp med norske myndigheter for også vi må bare innse at IWC i fremtiden ikke kommer til å være noe annet enn en verneorganisasjon sier Truls Soløy.

- Det er et faktum at når Japan som en stor bidragsyter til IWC, trekker seg ut, vil organisasjonen få store økonomiske problemer. Etter Japans exit, vil IWC derfor være avhengig av at andre nasjoner øker sine bidrag betydelig for å sikre sin drift. Det vil gi store utfordringer for IWC avslutter styreleder i Norges Småkvalfangerlag Truls Soløy.