Etter en langdryg sluttspurt med flere utsettelser lukter det endelig fisk i nyanlegget til Brødrene Karlsen på Husøya.

Endelig sendes det fisk gjennom båndene.

- Vi har testa i går og skal teste mer i dag. Og vil gjøre det litt til før vi kjører i gang for fullt. Det er noen små justeringer som må til, her er mange systemer som skal snakke med hverandre. Sånn er det alltid i en oppstart, sier direktør Rita Karlsen.

- Det er nok noen dager til før vi er oppe og går, men nå er det endelig straks klart, sier Karlsen.

I forhold til dagens kapasitet på rundt 200 tonn dagen beskriver Karlsen kapasiteten i nyanlegget som tilnærmet ubegrenset.

I dag kan båtene bli liggende i flere timer i påvente av å få levere til mottaket, men med det nye anlegget vil liggetiden bli betydelig kortere.

– Vi anslår at båtene da må vente rundt et kvarter, og håper og tror at det vil stå til forventningene.

Mye av forklaringen på effektiviteten ligger i holdetankene der fisken blir oppbevart etter leveranse fra båtene. Her vil fisken kjøles ned, og holdes flere timer før den skal sløyes. Med ny kjøleteknologi både foran og bak sløyemaskinene vil de holde på kvaliteten selv om fangstene ikke sløyes umiddelbart etter at de er levert.

Dermed får man en helt ny arbeidsflyt i sløying og pakking, i tillegg til at fisken går nedkjølt i ferskfisk-kassene, med mindre smelting av is og avrenning under transport. Metoden er kopiert fra laksenæringa. Karlsen-selskapet Flakstadvåg Laks på Sør-Senja har et tilsvarende opplegg, og erfaringene derfra er svært gode.

Husøya hadde 16 båter i levering mandag og 23 tirsdag denne uka. Siste 14 dager har anlegget tatt imot 788 tonn fisk, og Rita Karlsen beskriver fisket utenfor Senja som svært godt for tida. Det driftes med snurrevad og garn utfor Husøya, og Karlsen sier begge brukstypene har gjort det godt.

- Det er bra med fisk nå, så det svinner hen på kvotene. Vi har en del båter fra øya som allerede er ferdige, og vi har ikke gjort så mye for å få fremmedbåt på grunn av situasjonen rundt det nye mottaket. Men nå ser vi lys i tunnelen, og er klare for alt av fremmedbåter som vil komme hit.

Mestparten av fisken som kommer på land går til salting.

- Vi ferskpakker litt, men det meste går i salt. Vi vurderer det mest hensiktsmessig å gjøre det slik, sier Karlsen, som satser på et godt saltfiskmarked senere på året foran ferskpakking om vinteren. Den strategien sørger også for mer arbeid og verdiskapning på bruket enn å sende fisken rett ut ubearbeidet.

- Og prisen?

- Den snakker jeg aldri med journalister om, men den er høy, ler Rita Karlsen.