I 2024 skal Sjømatrådet investere 483 millioner kroner for å fremme norsk sjømat i 28 land rundt om i verden.

Samtlige investeringer er nedfelt i 41 markedsplaner for 2024. Disse er utarbeidet på bakgrunn av artsstrategiene, som både sjømatnæringen og Sjømatrådets rådgivende markedsgrupper har laget i fellesskap.

- Investeringene skal, på tvers av alle landene, bidra til å fremme sjømat fra Norge, sjømatnasjonen Norge og opphavsmerket «Seafood from Norway», mens målsetningen i Norge er å inspirere til økt sjømatkonsum, sier Børge Grønbech, direktør for Globale Operasjoner i Norges sjømatråd. - Investeringsnivået har økt med 2 prosent fra i fjor, og er basert på prognoser som tar utgangspunkt i inntektene i 2023 og 2024, påpeker Grønbech.

- Investeringsnivået har økt med 2 prosent fra i fjor, og er basert på prognoser som tar utgangspunkt i inntektene i 2023 og 2024, sier Børge Grønbech. Foto: SJØMATRÅDET

Veien frem til markedsplaner og aktivitetsplaner går via artsstrategiene, Sjømatrådets innsikt og drøftinger i markedsgruppene.

- Deretter har vi utarbeidet landvise markedsbudsjetter. Det er disse som danner grunnlaget for de endelige planene.

Sjømatrådets analysegrunnlag består blant annet av en vurdering av enkeltmarkeders vekstpotensial, størrelse, norske sjømatarters posisjon, konkurransesituasjon, kostnadsnivå og foreslått markedsinnretning.

Bransjevise investeringer i 2024 – mest til laks

Når vi bryter ned investeringene for 2024, fordelt på bransjer, ser det slik ut:

Foto: SJØMATRÅDET
  • Det er kategorien laks og ørret som bidrar mest til eksportinntektene, og dermed er det der det investeres mest i 2024: 270 millioner kroner.

  • Hvitfisk inkluderer i stor grad torsk, sei og hyse. Her vil det blir gjort investeringen i størrelsesorden 82 millioner kroner.

  • For konvensjonell bransje, er det klippfisk, saltfisk og tørrfisk det investeres i, og det er satt av 60 millioner kroner for investeringer i markedene.

  • For pelagisk bransje, som hovedsakelig er makrell og sild, er det satt av 48 millioner kroner.

  • For skalldyr, som reker, kongekrabbe, snøkrabbe og skjell, er det satt av 23 millioner kroner til investeringer.

Kampanjer, sjømatakademi og markedsadgang

Det jobbes med et bredt spekter av aktiviteter i markedene, som skal støtte målsetningene som er satt i de ulike artsstrategiene.

  • I tillegg til tradisjonelle markedskampanjer, samarbeider Sjømatrådet med influensere. Det arrangeres også en rekke PR-aktiviteter i inn- og utland.

  • Sjømatrådet har sammen med norsk sjømatnæring i løpet av de siste årene mangedoblet satsingen i “nye markeder”. For 2024 holdes trykket opp for Vietnam og Midtøsten, i tillegg til mindre prosjekter i Japan, Sør-Korea, Afrika, Finland og USA. I 2024 vil også markedsadgang til Filippinene og Indonesia bli prioritert.

  • Visningsturer til Norge er et populært tilbud for å trygge våre samarbeidspartnere, eller vise frem hvordan norsk sjømatnæring driver. I dette arbeidet er åpenhet viktig og verdsatt.

  • I flere markeder arrangeres det også såkalte sjømatakademier for ansatte i ferskvare- og fiskedisker, kantiner og for elever ved kokkeskoler. Dette er kursing og opplæring av fagpersoner, hvor ønsket er å inspirere til utvidet kjennskap og kunnskap om (norsk) sjømat.

  • Det jobbes også langsiktig med markedsadgang - i tett samarbeid med sjømatnæringen og norske myndigheter i etablerte og nye markeder. Effektive løsninger for internasjonal handel hjelper på når fersk, frossen, saltet og tørket sjømat skal ut i markedene.

Investeringer for 2024 per marked

For å få mest mulig ut av hver investert krone i markedene, kombinerer Sjømatrådet markedsføring og aktiviteter mellom de ulike artene gjennom hele året og de ulike sesongene.

Investerer mest i USA neste år

USA er et stort sjømatmarked, med 7,5 millioner tonn sjømat. Laks er den viktigste norske arten i markedet, mens størstedelen av atlantisk laks i USA kommer fra Chile.

- Over de siste tre årene har det vært en vekst i det amerikanske markedet for atlantisk laks. Norge har en utfordrerposisjon i laksemarkedet, og det er gledelig å se at eksporten av norsk laks til USA har mer enn doblet seg, målt i verdi, siden starten av 2020. Det var også en større økning for norsk laks i 2022, enn for chilensk og kanadisk, sier Anne-Kristine Øen, sjømatutsending i USA.

Sjømatrådets markedsarbeid for laks i USA er særlig rettet mot å øke markedsandelen for norsk laks og styrke konsumentenes holdninger til norsk laks. Det gjøres med en rekke integrerte kampanjer i markedet. Disse er både online og offline i restaurant og butikk.

- Vi har et godt budsjett for laks i USA i år og det vil fortsette til neste år. Det har bidratt til at vi kan jobbe målrettet mot konsumenter i USA, sier Øen.

Eksempel fra høstkampanje for laks i USA med ernæringsfysiolog Liz Weiss.

I tillegg til laks, markedsfører Sjømatrådet ørret, hvitfisk og skalldyr i det amerikanske markedet. Satsingen på ørret ble gjenopptatt i 2023.

Som det desidert største enkeltmarkedet for investeringer for norsk sjømat i 2024, er det planlagt investeringer på 48,5 millioner kroner i USA.

Skreisatsing i flere markeder

Om ikke nyttårsrakettene er selve startskuddet for skreisesongen i 2024, så er det ikke langt unna. For på nyåret er det planlagt skreikampanjer i flere store sjømatmarkeder, deriblant Spania, Tyskland, Sverige og Frankrike.

- Skreien er allerede godt etablert og et etterlengtet kvalitetsprodukt i Spania, mens man i Frankrike fortsatt må jobbe med å få skreien kjent. Målet er også å gjøre skreien til et enda tydeligere premiumprodukt som er i sesong i Norge om vinteren. Kvalitet, bærekraft og smaksopplevelse er vesentlig i formidlingen, sier Sara Møllebakken, markedsansvarlig hvitfisk hos Norges sjømatråd.

En helt fersk skreikampanje er klar for vintersesongen, så nå skal det ikke være noen tvil om at skreien er norsk.

Det amerikanske markedet får mest. - Potensialet her er ekstra stort, sier Anne-Kristine Øen, sjømatutsending i USA. Foto: SJØMATRÅDET

Samfinansieringsordning har økt med 95 prosent

Sjømatrådets ordning for samfinansiering av felles markedsføring med enkeltaktører, bedriftsinitativ, har blitt godt mottatt av næringen. Budsjettet for 2024 blir på 36 millioner kroner i 2024.

Fra en sped start rundt 2013, skjøt ordningen fart fra 2018, med investeringer på 18,4 millioner kroner. Den har siden da økt med 95 prosent.

- Butikkdemonstrasjoner, influensersamarbeid og digital annonsering er de mest populære aktivitetene enkeltaktører søker om samfinansiering til, sier Jan Aleksander Enoksen, ansvarlig for Joint Marketing i Norges sjømatråd.

I 2023 har Sjømatrådet samarbeidet med 56 ulike selskaper i 29 markeder om samfinansiering til 191 ulike markedsføringsprosjekter.