I følge råfisklagets siste data ble det levert totalt 16 tonn kongekrabbe til en samlet verdi av 4,1 millioner kroner. Dette er en betydelig nedgang fra forrige ukestall som viste 34 tonn kongekrabbe med en verdi på 9,6 millioner kroner.

Ubetydelige tall i vest

Av den totale kongekrabbefangsten ble 15 tonn fanget av 63 båter i det kvoteregulerte fisket. Samtidig utgjorde ett tonn av fangsten innsatsen fra 33 båter som leverte fra uregulerte området.

Geografisk fordelt leder Varangerfjorden an. Her ble det tatt seks tonn. Tanafjorden fulgte tett etter med fire tonn, etterfulgt av to tonn fra Laksefjorden og tre tonn fra Porsangerfjorden.