Har vært uten i dagevis: Nå kan flere miste strømmen