Kval som går i nota representerer stor fare, ikke minst for kvalene selv. Det har derfor lenge pågått arbeid for å utvikle metoder for å holde kvalene på avstand under sildefisket. Havforskningsinstituttet startet i 2021 prosjektet «Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval», der forskerne har forsøkt å finne de rette lydene som skal til for å holde spekkhoggere og knølhvaler unna fiskebåter og nøter.

Prosjektet ble leder av Maria Tenningen, som i en nylig publisert i en sluttrapport oppsummerer resultatene fra prosjektet.

Maria Tenningen har hatt ansvaret for jakten på den rette skremmelyden. Foto: Erlend Astad Lorentzen

Lydene som fungerte på spekkhoggerne kan også høres av mennesker, og ble utviklet av forskere ved universitetet i St. Andrews i Skottland.

– Lydene som ble testet baserer seg på den beste tilgjengelige kunnskapen om hørselen til spekkhogger og knølhval. Signalene er veldig korte, 200 millisekunder, og så stiger de raskt i styrke, forteller Tenningen i en artikkel på Havforskningsinstituttets egne nettsider.

Den raske stigningen i styrken til lyden er nøkkelen, fordi det skal gi en ubevisst skremmerespons som dyrene ikke kan venne seg til over tid. For ytterligere å unngå at dyrene kan forutsi når lydene kommer, ble lydsignalene ble også spilt i tilfeldige intervaller og frekvenser.

– Tanken er at når signalene kommer raskt og er korte, så skaper det en ubevisst fluktreaksjon, forklarer havforskeren.

Lydene som påvirket spekkhuggerne hadde imidlertid liten innvirkning på knølkvalenes adferd. Prosjektet utvides nå ytterligere to år for å arbeid videre med hva som skal til for å holde også denne arten unna båt og bruk ved hjelp av lyd.