Program tirsdag 7. mai:

10:00 Konstituering og åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen

11:00 «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»

 • Innledning ved fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss

 • Innledning ved forsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet

 • Innledning ved sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank1

 • Innledning ved adm. direktør Bjørg Helen Nøstvold, Norfra

12:00 Lunsj

13:00 Fortsettelse: «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»

14:30 Virksomhetsrapport 2023. Pris og markedssituasjonen 2024

 • Innledning ved avd. direktør Charles Aas

15:30 Styrets beretning 2023 og kontrollkomiteens årsmelding 2023

16:00 Regnskap og revisjonsberetning

 • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

16:30 Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften

 • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

Program onsdag. 8. mai:

09:00 Orientering om Samvirkeanbefalingen

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Vedtektsendring: Valg av valgnemnd på årsmøtet

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Instruks for valgnemnd

 • Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

09:45 Vedtektsendring: Oppheve krav til geografisk bosted for valgbarhet

 • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland

Vedtektsendring: Overgang til bruk av fem numeriske vararepresentanter

 • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland

10:45 Pause

11:00 Godtgjørelse revisor

Valg av revisor

Godtgjørelse tillitsvalgte

11:30 Valg av styre, kontrollkomité og valgnemnd

12:00 Avslutning og lunsj