Tall som NRK publiserer, viser at fangsttallet for villaks ikke bare er halvert siden 2012 - de har aldri vært lavere. Samtidig var 2023 et rekordår for eksport av oppdrettslaks.

I 2022 ble det ifølge NRK fanget 97.678 villaks av sportsfiskerne i norske lakseelver. Tallet for 2023 er 70.593, og som et tiltak for å sikre nok gytefisk, ble nesten 19.000 av disse satt tilbake.

For 11 år siden ble det tatt 132.328 villaks, tall som viser den klare utviklinga: Antall fangede laks er nesten halvert.

Det har aldri vært lavere, slår NRK fast, som også slipper til generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver:

– Et samlet forskermiljø utpeker oppdrettsindustrien til å være den største trusselen mot villaksen, sier Evensen, som leder organisasjonen som representerer 123 forvaltningslag fra norske lakseelver.

Men næringen vil ikke akseptere at den er hovedansvarlig for problemene med villaksen.

– Mer enn 95 prosent av all villaks dør i havet. Det er uavhengig av havbruksnæringens påvirkning, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedswang Horjen i Sjømat Norge til NRK.