I starten av januar skrev Kyst og Fjord en rekke artikler om at gebyrsatsene for båtsaker tredobles hos Fiskeridirektoratet.

Dette skapte en rekke umiddelbare negative reaksjoner, og nå følger Norges Fiskarlag opp med et brev til Fiskeridirektoratet og oppfordrer til en grundig gjennomgang.

– Fiskerinæringen har behov for forutsigbarhet, også på kostnadssiden, skriver Fiskarlaget, og kommer med et stikk om forutsigbarheten som Regjeringens forslag til kvotemelding skulle sørge for.

De mener det er på sin plass med en «handlingsregel» for maksimal justering fra et år til et annet, så gebyrsatsene trinnvis ble oppjustert.

I tillegg etterspør Fiskarlaget tidsfrister tilknyttet de ulike søknadstypene, med tilhørende gebyrfrafall eller redusert gebyr ved overskridelser.

For de mener det også er rimelig å stille krav til direktoratets saksbehandlingstid når det nå innføres en så drastisk økning i gebyrsatsene. Samtidig stiller Fiskarlaget spørsmål ved Fiskeridirektoratets anslåtte tidsforbruk, og den faktiske tidsbruken i forbindelse med behandlingen av de gebyrbelagte sakene:

– Vår oppfatning er at Fiskeridirektoratet i stor grad benytter standardiserte maler ved utarbeidelsen av vedtak, og at dette er søknader som kan behandles uten ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon, og som ikke krever skjønn, men at dette ikke gjenspeiles i kostnaden.

I slike «enkle» søknader, bør det kunne avkreves et betydelig lavere saksbehandlingsgebyr, mener Fiskarlaget.

– Vi oppfordrer derfor til en gjennomgang av gebyrsatsene, og mener også det er nødvendig å se nærmere på hvilken kvalitet som skal forventes på tjenestene, skriver Norges Fiskarlag i et brev til Fiskeridirektoratet.