Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I løpet av uke 49 ble det levert 29 tonn kongekrabbe til en verdi av 8,3 millioner kroner. En reduksjon fra 52 tonn/ 14,6 millioner kroner uken før. Av totalen er 27 tonn tatt av 107 båter i det kvoteregulerte fisket, og 2 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 48 båter.

For all fangst av kongekrabbe fordeler kvantumet seg geografisk med 9 tonn i Varangerfjorden, 8 tonn i havområdene utenfor Båtsfjord-Berlevåg, 4 tonn i Tanafjorden, 4 tonn i Laksefjorden og 2,5 tonn på Porsangerfjorden. Kvanta under 2 tonn i resterende fangstfelt.