Sjøtjenestens fartøy Eir var i går på prøvefiske på et stengt rekefelt på indre Kvænangen. Det ble konstantert for mye bifangst av torskeyngel på deler av området og litt av nærliggendes områder.

Sjøtjenesten følger med mens en rekebåt gjør et testhal inne på det stengte feltet. Foto: Fiskeridirektoratet

Dette førte til endring en endring av det stengte feltet, og i forskriften som nå er justert heter det som følger:

«Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Grunnspildra i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.

  2. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 24,0 minutter.

  3. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 36,0 minutter.

  4. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 42,0 minutter. Herfra videre til posisjon 1.»