Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag der de ber om en mer effektiv behandling av umerket utstyr.

Her ber de om at Fiskeridirektoratet får myndighet til å beslaglegge, ødelegge eller kvitte seg med utstyr som ikke oppfyller kravene - uten noe om og men.

Vil gjøre det enklere

- Denne lovendringen vil medføre en effektivisering og forenkling ved at Fiskeridirektoratet selv kan håndtere slike saker. Det vil også bidra til å styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet ved å avlaste politiet, slik at de kan konsentrere seg om mer alvorlig kriminalitet. Videre vil forslaget bidra til å bekjempe plastforurensning i havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Departementet ønsker at Fiskeridirektoratet skal få myndighet til å beslaglegge, ødelegge eller kvitte seg med utstyr som ikke oppfyller merkekravene uten noe om og men. Foto: ØYSTEIN INGILÆ

Fiskeridirektoratets kontrollører bruker i dag en stor del av tiden på inspeksjon av fiskeredskap for å hindre ulovlig bruk. Det omfatter også fiskeredskaper som ikke er riktig merket.

Omfattende saksgang

I dag hentes utstyret opp av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Deretter anmeldes saken til politiet. Når det er umulig å finne eier, blir saken som ofte henlagt. Deretter blir utstyret enten destruert eller solgt. Denne praksisen krever betydelige ressurser både for politiet og Fiskeridirektoratet.

I enkelte tilfeller kan prosessene ta en evighet å komme igjennom. Dersom Fiskeridirektoratets saksbehandlere møter på krangelfanter som gjør beslag til en prinsippsak, kan det suge ut energi som kunne ha blitt brukt helt andre oppgaver. Dermed kan enkelte saker bidra til at mange kontrolloppgaver glipper for inspektørene. I stedet for å gjøre jobben sin, blir de heftet opp i endeløse diskusjoner som det både kan ta måneder og i ytterste fall år å komme igjennom.

Med sitt nye forslag håper departementet å forenkle prosessen slik at Fiskeridirektoratets folk kan bruke ressursene på mer alvorlige brudd.