Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for en høyere verdi i en enkeltmåned enn i oktober. Siste toppnotering stammer fra mars i år. Da endte eksportverdien på 15,7 milliarder kroner.

Tidenes beste enkeltmåned

- Verdiveksten for laks fortsetter, og det bidro sterkt til at oktober ble tidenes beste enkeltmåned for norsk sjømateksport. Kombinasjonen av høye laksepriser, økte eksportvolum og den svake norske kronen løftet totalverdien til et historisk høyt nivå, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

I oktober eksporterte Norge laks for 12,5 milliarder kroner. Det utgjorde 68 prosent av den totale verdien av sjømateksporten i forrige måned og er en vekst på 22 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

- Hittil i år har eksportverdien for laks økt med 18 prosent målt i norske kroner, og i oktober passerte verdien 100 milliarder kroner for året så langt. Mye av verdiveksten kan imidlertid tilskrives en svakere norsk krone. Målt i euro har eksportverdien for laks kun økt 4 prosent hittil i år, forklarer Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 142,4 milliarder kroner. Til sammenligning eksporterte Norge sjømat for 151,4 milliarder kroner i hele 2022, noe som da var ny rekord.

Tre faktorer drar opp verdien

- 2023 har så langt vært preget av høy matvareinflasjon, økte kostnader og en kraftig valutaeffekt. Dette er faktorer som har vært med å presse opp verdien målt i norske kroner. Resultatet er at sjømateksporten i år vil bli rekordhøy, sier Sjømatrådets administrerende direktør.

I takt med dyrtid og redusert kjøpekraft har det over tid vært en nedgang i både import og konsum av sjømat i mange av de store europeiske sjømatmarkedene.

- De siste måneders nedgang i inflasjonen, samt utsikter til en noe bedret økonomisk utvikling, gir imidlertid håp om at etterspørselen vil bedre seg i Europa fremover, sier Christian Chramer.