Dette vil norske kystkommuner vil en endring på. De vil at fra oppdrettsnæringen i større grad skal komme kommunene til gode.

- Det handler om arealkampen i kommunene. Det er mange som er interessert i sjøarealet. Det er flere og flere som stiller spørsmål ved at oppdrettsnæringa legger beslag på store areal, uten at lokalsamfunnet får noe tilbake, sier Pia Farstad von Hall, dagleg leder i Nettverk for fjord og kystkommunar (NFKK) til avisa Nationen.

Næringskomiteen på Stortinget behandler i disse dager sjømatmeldingen som Fiskeri- og kystdepartementet kom med tidligere i år. Havbruk er en del av meldinga som trolig vil bli behandlet i Stortinget i juni. Et av forslagene fra NFKK da meldingen var ute på høring, var at kommunene skulle få en del av salgssummen når en ny konsesjon ble solgt.