Den greske EU-kommisæren Maria Damanaki kommer til Tromsø i neste uke. Hun skal sammen med syv ministre delta på konferansen Arctic Frontiers 2013. .

Konferansen på universitetet, som for øvrig kolliderer med Sjømatdagene på Hell, varer hele neste uke og skal ta for seg muligheter og utfordringer i Arktis, både i forhold til klima og urfolkrettigheter.

For Norge og Nord-Norge er konferansen viktig i forhold til utforming av den fremtidige nordområdepolitikken, med temaer som marin produksjon i et arktis under forandring, næringskraft i nord innen fiskeri og havbruk og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Både Norge, EU, Canada og Russland er representert, på høyt nivå.

Onsdag besøker blant annet tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith konferansen. På et seminar om økonomisk utvikling i nordlige urfolksområder skal Smith redegjøre for Kystfiskeutvalgets arbeid og rettighetsproblematikk i samiske kyst- og fjordområder.