Temperaturmålingene fra det norsk-russiske økosytemtoktet i Barentshavet viser at temperaturene i havflata var høyere enn normalt i hele havområdet. I denne sammenhengen tisvarer «normalen» det såkalte langtidsgjennomsnittet for perioden 1929 – 2007. Enkelte steder har temperaturen vært så mye som fem grader høyere enn normalt, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Godværet i sommer er en god kandidat til å forklare den høye temperaturen i havoverflata, sier lederen for Havforskningsinstituttets klimaprogram, Randi Ingvaldsen. Hun viser blant annet til at det aldri har vært registrert en varmere sommer i Vardø enn i år, og at avviket der har vært tre grader varmere enn normalen. I tillegg har atlanterhavsvannet som strømmer inn fra Norskehavet vært varmere enn vanlig.

Årets målinger viser også at temperaturen ved bunnen av Barentshavet er høyere enn langtidsgjennomsnittet.

– Likevel er de litt lavere enn de var i fjor, sier Ingvaldsen.

Det er den russiske havforskeren Aleksandr Trofimov som har laget oppsummeringa av temperaturmålingene fra årets økosystemtokt. Han opplyser at temperaturene som er registrert i det faste oseanografiske snittet fra Kola og nordover er høyere enn vanlig, og at en må tilbake til 1951 for å finne tilsvarende temperaturer. Russiske havforskere har målt temperaturer i det såkalte Kolasnittet sia 1900. I år var det ingen is i Barentshavet august og september, og isgrensa lå på 84 grader nord.