Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Samtidig har Covid-19 preget markedsituasjonen og kjøpernes omsetningsmuligheter. Norges Råfisklag presiserer betydningen av god kommunikasjon mellom fiskere og kjøpere slik at fisket tilpasses kjøpers etterspørsel. Seikvantumet holder seg stabilt fra uke 13 og ligger per uke 14 et godt stykke bak fjoråret. I hysefisket er det mest aktivitet på snurrevad og de siste ukene er det kommet noen leveranser av levende hyse i Øst-Finnmark. Fisket etter levende torsk går også sin gang, men i betydelig roligere takt sammenlignet med fjoråret.

Råfisklagets omsetning pr uke 14 i år har passert 6,0 milliarder kroner, og er med det 330 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en øking på 270 mill kroner. Her er fryst råstoff opp med 130 mill kroner, fra 1.330 mill kroner i fjor til 1.460 mill kroner i år. For fersklevert råstoff er omsetningen økt med 140 mill kroner, fra 3.210 mill kroner i fjor til 3.350 mill kroner i år. Leveransene av fersk torsk er 8.100 tonn lavere (-6 %) enn til samme tid i fjor. 121.500 tonn er omsatt pr uke 14 i år, mot 129.600 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 140 mill kroner, fra 2.770 til 2.910 mill kroner (+5 %).

Råfisklagets ukeomsetning i uke 14 ble på 542,1 mill kroner som er foreløpig tall.Inkludert i tallet er 100,6 mill kroner som gjelder landinger av fryst fisk/reke fra utenlandske båter. Her var det leveranse av i hovedsak 4.200 tonn torsk til verdi 75,8 mill kroner fra 10 russiske og en grønlandsk båt, i tillegg var det rekeleveranser på 680 tonn/17,5 mill kroner fra 3 båter registrert i Estland og 2 i Litauen. Omsetningen for norske båter utgjorde 441,5 mill kroner, fordelt med 417,6 mill kroner på fersk og 23,9 mill kroner på fryst råstoff.

Til sammenligning hadde vi i uke 14 i fjor ei omsetning på 584,2 mill. kroner. Av det var 145,1 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen fornorske båter utgjorde 439,1 mill. kroner, hvorav 329,1 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 109,9 var fra fryst råstoff.