Sett Sjøbein har sammenlignet søkertall fra Utdanningsdirektoratet til videregående opplæring innen fiskeri- og havbruksrelaterte utdanninger for 2017/2018. Med unntak av fagene sjømatproduksjon og sjømathandlerfaget ser vi en meget god interesse for de typiske «blå» fagene.

Populært havbruksfag

Totalt ser vi en økning fra i fjor på 18 % flere søkere som har valgt Fiske og fangst VG2 og Akvakultur VG2 i 2017. Sett Sjøbein vil spesielt trekke frem de positive tallene for VG2 Akvakultur, 208 søker om skoleplass, herav 61 jenter. Dette er en økning på totalt 30 % i forhold til i fjor, og vi ser at det er 56 % økning i antall jenter som har søkt i forhold til i fjor.

Det er tydelig at flere ungdommer nå ser mot havbruksnæringen som fremtidig arbeidsplass. Antall søkere til læreplasser på VG3 Akvakultur øker med 16 %, 144 ungdommer ønsker læreplass. Det er en overvekt av gutter til faget, men det er likevel flere jenter her enn i andre blå fag. Andelen jenter som søker er 29 % til VG2 og 19 % til læreplassene på VG3.

Jevn økning i fiske og fangst

Det er en liten økning på 4 % søkere til VG2 Fiske og fangst, og en økning på 10,5 % til læreplassene. Etter at det i 2016 ikke var noen jenter som søkte læreplass innen fiske og fangst VG3 er det gledelig at 8 av 116 søkere i år er jenter. Lærlingordningen sørger for en rekruttering av fiskere med fagbrev, og vil bidra til å øke kvalitetsstempelet til fiskeflåten. Å ta fagbrev på fiskefartøy åpner også for mange muligheter om man senere ønsker en yrkeskarriere i sjømatnæringen på land.

Populært motormannfag med behov for flere læreplasser

Motormannfaget generelt har fortsatt en nedgang på søkingen til læreplasser, noe som må sees i sammenheng med at dette faget rekrutterer også til andre bransjer enn sjømatnæringen. De fiskerifaglige opplæringskontorene melder imidlertid også i år om at de har høye søkertall i forhold til antall læreplasser de kan tilby som motormannlærling. Om fiskeflåten mener de vil ha behov for flere maskinister fremover er det viktig at de tar kontakt med opplæringskontorene og tilbyr læreplasser nå, for ungdommene står klar!

Sjømatindustrien har stort potensiale

Lærefaget Sjømatproduksjon er også i 2017 oppført med bare en søker. Dette bør være en tankevekker. Rekruttering av ungdom til sjømatnæringen går gjennom utdanning, og å tilby læreplasser i fagene sjømatproduksjon, industrimekaniker, automatisering, kjemi- og prosess og også kontor og administrasjon kan bidra til å øke antall norsk ungdom i sjømatindustrien betraktelig hvis det er ønskelig av næringen.