Russland gjennomfører nå en gigantisk militærøvelse der rundt 300 000 soldater deltar. Foreløpig er det uklart om øvelsen også vil omfatte Barentshavet, skriver Fiskebåt..

Militærøvelsen med navnet «Vostok 2018», skal være den største russiske militærøvelsen på flere tiår, og omfatter både sjø-, luft og landstyrker. Øvelsen foregår primært i de sørøstlige delene av Russland på grensen mot Kina.

Lite informasjon

Øvelsen går fra 11. og 15. september, og norske myndigheter har fått lite informasjon, og vet derfor heller ikke om øvelsen kommer til å få følger for norske fiskebåter som er i russisk sone. Per nå er det seks norske båter som fisker i russisk sone i Barentshavet.

- Vi har vært i kontakt med norske myndigheter for å få avklart om det er planlagt noen fareområder i Barentshavet i forbindelse med øvelsen. Det viser seg å være vanskelig å få informasjon om dette, og vi er derfor henvist til å følge med i de offisielle russiske kanalene for varsling til sjøfarende, sier Sturla Roald, juridisk rådgiver i Fiskebåt.