– Stortinget har vedtatt prosjektet med et bredt flertall og det at vi nå legger det ut i markedet er viktig for å finne ut om det er mulig å realisere prosjektet innenfor den rammen Stortinget har satt. Det er vårt mål, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), ifølge NTB.

I 2021 vedtok Stortinget at Stad skipstunnel kan bygges innenfor en kostnadsramme på 4090 millioner kroner. Prisjustert ramme for 2024 er anslått til 5060 millioner kroner.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sendte torsdag ut en pressemelding om at det nå igangsettes en anbudskonkurranse.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier at dersom det kommer inn tilbud med tilstrekkelig kvalitet og til en pris som ligger innenfor den vedtatte kostnadsrammen, vil man kunne starte arbeidene med å realisere skipstunnelen.

Tunnelen, som blir verdens første fullskala skipstunnel, blir 1,7 kilometer lang, 50 meter høy, 12 meter dyp og 36 meter bred. Det betyr at både lasteskip, større cruiseskip og for eksempel Havila Kystrutens skip kan benytte den. I tillegg blir det mulig for fritidsbåter å benytte tunnelen for sikker ferd.