Tirsdag ettermiddag valgte statssekretær Ronny Berg å lekke gladmedlingen for Mehamn til avisa Finnmarken.

Arne Hjeltnes er selvsagt svært fornøyd, men understreker overfor Kyst og Fjord at dette en kvote som Gamvik kommune først og fremst har jobbet med for å få igang ny foredlingsindustri i Mehamn.

- Dette var ikke vårt forslag, men vi er selvfølgelig glad for å få en slik statlig draghjelp i oppstartfasen, sier Hjeltnes.

Tidsbegrenset kvote

Til sammen vil industrien i de to kommunene få en distriktskvote på 3.000 tonn som skal fiskes etter mai, foredles lokalt og som vil hentes fra toppen av totalkvoten.

Men det er ikke uten motstand at denne distriktskvoten etableres. Så og si samtlige høringsinstanser har vendt tommelen ned, og ment at dette er en særordning som ikke hører hjemme i norsk fiskerinæring.

Arne Hjeltnes tror på sin side at mye av motstanden beror på misforståelser.

- Dette er ikke en kvote som vi har fått tilgang til for evig og alltid. Den har en tidsbegrensning på to pluss ett år. Deretter vil den flyttes til andre områder der det bygges opp ny fiskeindustri. Derfor er dette en kvoteordning som etter hvert kan få stor betydning for flere distrikt langs kysten, tror Hjeltnes.

Ikke avgjørende for etableringen

At Gamvik og Lebesby kommuner er først ut, er han selvsagt svært glad for, men framholder at de ikke har tuftet sin etablering i Mehamn på denne kvoten.

- Vi hadde uavhengig av dette kommet fram til at vi skulle etablere en fabrikk i Mehamn. At vi nå får en solid starthjelp fra staten er vi selvsagt svært glad for og tror dette vil hjelpe oss til raskere å oppnå målsetningene, sier Hjeltnes til Kyst og Fjord.

Fornøyde ordførere

Avgjørelsen om distriktskvota møtes selvsagt med stor jubel av ordførerne Trond Einar Olaussen (Gamvik)

Ordfører i Gamvik Trond Einar Olaussen

og Stine Akselsen (Lebesby).

– Jeg er veldig fornøyd med avgjørelsen. Den er i tråd med det meste i vår høringsuttalelse. Jeg håper det legges opp til at de minste båtene først slipper til, også åpen gruppe, sier Olaussen til avisa Finnmarken - selv om de ikke fikk gehør for alle sine innspill under høringsrunden tidligere i høst.

Det fikk til gjengjeld hans kollega Stine Akselsen i Lebesby.

– Jeg er svært glad for at vi ble hørt. Avgjørelsen er i tråd med alle våre innspill. Dette betyr mye for både fiskeindustrien og flåten vår, og vil ikke minst bli et viktig bidrag til mer helårlige arbeidsplasser. Nå sikres bedriftene mer råstoff, sier Akselsen til samme avis.

Ordfører Stine Akselsen

Hun gir Gamvik kommune full honnør for at de klarte å nå fram med kravet om distriktskvote, noe som altså også kommer Lebesby til gode på samme måte.