I Vest-Finnmark der leveransene av fersk torsk kom opp i 2.200 tonn i uke 10, skjøt juksafisket fart for alvor og nådde da 500 tonn. Ellers var 1.130 tonn av dette kvantumet tatt på garn, 53 tonn på snurrevad og 60 tonn på lina. Totalt er leveransene av fersk torsk til kjøpere i Vest-Finnmark redusert fra 14.800 tonn i 2011 til 13.300 tonn pr uke 10 i 2012. Kvantumet i år er fordelt med 5.000 tonn tatt på garn (ned fra 6.200 tonn i fjor), 4.800 tonn på snurrevad (ned fra 6.900 tonn), mens juksa og lina hver stod for ca 700 tonn. For de to sistnevnte er kvantumet økt fra i fjor, og det samme er tilfellet for trål, der kvantumet fersk torsk er økt fra 840 til 1.860 tonn.

Kvantumet fersk torsk levert Øst-Finnmark utgjorde 1.000 tonn i uke 10, hvorav 580 tonn var tatt på garn og 350 tonn på snurrevad. Totalt er 6.800 tonn fersk torsk levert i området pr uke 10 i år, opp fra 5.300 tonn til samme tid i fjor.