Det såkalte trafikklyssystemet er myndighetenes måte å regulere produksjonspresset i områder med stort lusetrykk. I produksjonsområde 04, fra Stadt til Nordhordaland, var tilstanden slik at oppdretterne måtte gjøre et nedtrekk i sine produksjonsvolumer, og dette var de så uenige i at de stevnet staten for retten.

Gulating Lagmannsrett har nå avsagt en dom der staten vant på alle punkter.

- Jeg er fornøyd med at staten har vunnet fram med sitt syn, dersom utfallet hadde blitt et annet ville det kunne påvirket mulighetene for vekst. Dette er en viktig bekreftelse på at Trafikklyssystemet står seg. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, men det må skje på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering er en gyldig vedtatt forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier ugyldighet.

- Dommen er omfattende, og vi vil nå gå grundig igjennom denne, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

– Vi er skuffet over dommens konklusjon, og vil bruke de neste dagne på å gjennomgå dommen i detalj. Deretter vil vi vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sier talsmann for oppdretterne, Even Søfteland til ilaks.no.

Saken ble tapt også i første instans, da den i fjor vinter ble behandlet av Sunnfjord tingrett.