– Med etablering av pilotanlegg på Campus Ås for å kunne studere overlevelse og vekst av sykdomsfremkallende bakterier i mat, vil vi komme et langt skritt med virkelig å sikre mattryggheten her i landet, sier Helga Næs, direktør Trygg og holdbar mat hos Nofima Mat på Ås utenfor Oslo. Planene er klare, nå må finansieringen på plass.

Matvitenskap

- Da kan forskning og industri samarbeide, også på et internasjonalt plan, legger hun til.

Næs forteller om planene for nye og oppgraderte prosesshaller (pilot plants) innen matforskning ved Campus Ås. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet for miljø og biovitenskap og Nofima. Campus Ås' mål er å bli ledende i Norge innen matvitenskap og næringsmiddelteknologi.

Tverrfaglig

Det nye pilotanlegget skal være et tverrfaglig møtested mellom fagkunnskap og forskningsresultater for utprøving av råvarer, resepter, prosesser, emballasje og prinsipper for trygg og effektiv produksjon, melder nettstedet Matindustrien.

– Det er nødvendig å sjekke overlevelse og vekst av disse farlige bakteriene i realistiske omgivelser i mange ulike råvarer, produkter og prosesser, sier Helga Næs.