Dette betyr at eiere av mindre fartøy må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere etter forskriften.

- Dette betyr at mindre fartøy nå blir pålagt å dokumentere at de benytter seg av et sikkerhetsstyringssystem. Dette må inneholde instrukser og prosedyrer som er tilpasset fartøyets drift, uttaler Øystein Thunold i Nautilus Sjø.

Nautilus Sjø, et datterselskap av Kystrederiene, er leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. Nautilus Sjø har arbeidet med ISM-implementering siden starten i 2001 og utviklet brukervennlige systemer i takt med IMO og flaggstatenes krav.

Den nye forskriften trer i kraft 1. juli og omfatter alle fartøy under 500 bt i næringsvirksomhet. Nautilus Sjø kan gi tilbud om sikkerhetsstyringssystem til servicefartøy og mindre lasteskip. Dette i tillegg til vårt eksisterende tilbud på sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden for fartøy over 500 bt.