Det sier Nils Harley Boisen i Verdens Villmarkfond WWF til ABC Nyheter. >Ole- og energiminister Tord Liens ekspansjon videre nordover, vekker alvorlig uro hos miljøorganisasjonen.

Ifølge Boisen vil den mest oppdaterte kunnskapen om oljevirksomhet i de svært miljøsårbare områdene i overgangen mellom isdekke og hav, foreligge i den varslede oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

– Jeg er redd for at grunnen til at disse opplysningene blir bremset eller ekskludert, er at vesentlige opplysninger om iskanten ikke skal komme ut før de har utlyst de nye blokkene. Men vedtas det hvor oljeaktivitet skal slippes løs på forhånd, er løpet kjørt, mener han.