Innsettelsen fant sted ved en liten høytidelighet på Sortland i dag. Fartøyet, som nærmest er identisk med Kystvaktens indre kystvaktbåter av Nornen-klassen, ble bygget for Sjøheimevernet, men omorganisering i fjor gjorde båten overflødig. Nå skal fartøyet i stedet patruljere langs kysten av Finnmark.

På papiret har Kystvakten i mange år hatt 15 fartøy, 10 storei ytre kystvakt og fem mindre i indre kystvakt, men i realiteten har det bare vært 14, ni i ytre og fem i indre. Med «Magnus Lagabøte» i kystvakttjeneste er det nå seks indre kystvaktbåter men fortsatt bare ni i ytre. Kystvaktsjef Lars Saunes sier til Kyst og Fjord at målet fortsatt er at det skal være ti fartøy i ytre kystvakt, men at det nye fartøyet likevel innebærer en klar forbedring fra tidligere.