Det er ringnotgruppen som har fisket mest, med 12.700 tonn på not og 6.600 på trål. Kystgruppen har fisket 6.400 t.

Silda har periodevis stått høyere og vært tilgjengelig for not, slik at hele 13.000 t er fisket med not.

Fisket har i all hovedsak foregått i et område rundt 50 nautiske mil vest av Røst. Fiskerne har meldt om liten bevegelse i første del av uken, men fredag før uværet kom ble det gjort en vi en fangst nordvest av Træna som kan tyde på at silda nå er i vandring mot kysten av Helgeland, skriver Sildelaget i sin ukesrapport.

Det er fortsatt stor sild det fiskes på, og størrelsene på silda ligger i området 323 til 374 gram, med snitt på 347 gram. Silda som var på Kvænangen har så langt ikke blandet seg med den fra Norskehavet.

En sammenligning av fisket i januar i år mot samme måned i fjor viser et marginalt lavere kvantum i år på 97.600 t, mot 102.000 i fjor.

- Dette må betegnes som positivt når en ser på den vindfulle måneden vi har hatt langs norskekysten, konkluderer Sildelaget.