I øst merker de «antydning» til lodde i fisken og de fleste regner med at linefisket er snart over. Også i vest har været vært umulig, men de store snurrevad fartøyene som er i aktivitet har hatt til dels gode fangster. Noen av dem begynner allerede å bli ferdig med torskekvoten, garnbåtene får enkelte brukbare garnfangster. En begynner også å få noe fisk på juksa i vest, melder råfisklaget.