– Jeg innrømmer at jeg ble rystet over det jeg opplevde, og ikke minst fordi jeg også oppdaget at ikke noe av pelletsfôret var gått inn i fordøyelsessystemet. Magesekkene på seien som hadde spist pellets var store som baller, forteller Ekholm til Finnmarken.

Urovekkende

Som sjølaksefisker har han fulgt med i debatten rundt et eventuelt oppdrett lokalisert til Nesseby og nordsiden av fjorden. Det er mange meninger om hvilke følger et oppdrett kan få for villaksen og den øvrige faunaen i fjorden.

– Fangstene etter at jeg satte ut laksegarnene for et par dager siden har gitt meg et urovekkende svar. Disse to dagene har jeg fått mye stor sei i garnene. I tillegg har jeg fått to laks.

Det som er skremmende ifølge Ekholm, er at rundt 40 prosent av seien er full av ufordøyd pellets.

– Mitt laksebruk befinner seg rundt 10 kilometer fra de nærmeste oppdrettsanleggene i Gandvik og Bugøyfjorden. Ikke desto mindre har jeg altså fått sei der mageinnholdet utelukkende består av ufordøyd pellets, Slikt blir jeg skremt av, sier laksefiskeren fra Bugøynes.

Ikke i laks

Ekholm har lang erfaring med sjølaksefiske. Bruket hans befinner seg rundt seks kilometer fra Bugøynes, og han forteller at han aldri har opplevd noe slik som dette tidligere. Han har heller ikke fått villaks med pellets i mageinnholdet, verken tidligere eller i de to laksene han har fått etter at årets laksefiske åpnet forleden.