Fiskekjøper Kjell-Olaf Larsen i Båtsfjord beskriver filetmarkedet som greit, men uten at det er de helt store marginene som preger næringen.

- Filetprisene er akseptable, men for ferskpakking er det ingen ting å hente, sier Larsen.

Til Frankrike

For tiden er det først og fremst det franske markedet som holder hjulene i gang for hysefileten. Det brittiske markedet har ligget nede i vår, ettersom de i all hovedsak etterspør krokfanget hyse.

Kjell-Olaf Larsen

Med stor innblanding av snurrevadhyse, har dette markedet ikke bidratt til noen prisdrivende etterspørsel.

Hysefiske

Flesteparten av fiskerne som drifter utenfor Øst-Finnmark fisker for tiden etter hyse.

- Men litt torsk blir det, sier Larsen som eier Båtsfjordbruket.

Forruten råstoffet han kjøper i Båtsfjord, får bedriften tilført fisk fra datterselskapet Vardøbruket.