Store mengder snurrevadtau ble losset midtvegs i toktet. Foto: Fiskeridirektoratet

Gjenstående og dumpede snurrevadtau er tatt opp i slike mengder at det til slutt ikke var mer dekksplass igjen på det 64 meter lange opprenskingsfartøyet «Vikingbank», skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Les også: Rensketoktet er i gang

Toktansvarlig Gjermund Langedal sier til Kyst og Fjored at toktet ikke er lagt opp med noe spesielt fokus på snurrevadtau.

- Derfor er resultatet spesielt nedslående. Tre lokasjoner er ryddet etter henvisning fra fiskere, men hovedmengden er tatt opp som tilfeldige funn der vi var på søk etter andre fiskeredskap som var tapt sier seniorrådgiver i Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal til Kyst og Fjord.

Fiskere plages

Selv om lagring av snurrevadtau i havet er et pågående tema, har opprenskingsfartøyet ikke rørt noe av det som er avmerket. Det store funnene er en blanding av tilfeldigheter og informasjon fra fiskere som har anvist områder hvor disse tauene har ligget over tid, og vært til frustrasjon og plage i andre fiskerier.

Lagringsplassen ombord på "Vikingbank" gikk full. Foto: Fiskeridirektoratet

– Mye av det som er funnet av snurrevadtau, er viklet sammen med liner, teiner eller garn. Dette er naturligvis trist og bidrar på den måten til økt forsøpling og spøkelsesfiske. Også trålwire har det vært betydelig fangst av. Deler av dette vil bli losset omtrent halvveis i toktet sammen med en god del teiner som også er plasskrevende, sier Langedal.

Ikke lov

Da Kyst og Fjord omtalte toktet tidligere i høst, slo Gjermund Langedal at lagring av snurrevadtau på denne måten "ikke hører hjemme noe sted" og at lovligheten er omdiskutert.

- Bruken av havet som lagringsplass for fiskeredskaper er for eksempel forbudt for snøkrabbeteiner. Forholdet rundt snurrevadtau skal utredes. Vi ser så altfor ofte at snurrevadtauene «glemmes» og blir liggende til hinder for andre fiskere som vikler dette sammen med sine redskaper og mistes.

Han slo samtidig fast at tauene som er tatt opp under dette toktet ikke er blant dem som er avmerket for lagring.

Les også: Fjernet store mengder snurrevadtau

Gjermund Langedal. Foto: Fiskeridirektoratet

Toktet fortsetter

Toktfartøyet Vikingbank fortsetter nå videre mot garn- og blåkveitefeltene, men det er allerede store mengder garn om bord. Noe av dette skal leveres tilbake til eierne og noe skal til gjenvinning gjennom Nofir AS når toktet avsluttes i Ålesund.

– Fiskere som har ikke har meldt tap av garn fra blåkveitesesongen har fremdeles muligheten til få tilbake mistede garn, sier Langedal.

Mer detaljert informasjon om hvor de store mengdene med snurrevadtau er hentet opp fra havet vil bli delt på Fiskeridirektoratets internettside og gjort tilgjengelig i Fiskeridirektoratets kartverktøy kort tid etter toktslutt.

Tauene sendes nå til resirkulering. Foto: Fiskeridirektoratet