Det er en volumnedgang på 13 prosent, men gir likevel en verdivekst på sju prosent - eller 3,1 milliarder kroner målt mot første halvår i fjor - fastslår tallene fra Norsk Sjømatråd.

- Norge har aldri før eksportert sjømat for så store verdier i et halvår. Norsk laks står for omtrent to tredjedeler av verdiveksten dette halvåret, og vi ser også en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten.

Volumnedgangen sett opp mot samme periode i fjor skyldes i all hovedsak redusert eksport av kolmule og manglende loddekvote.

Det er jevnt over god etterspørsel etter norsk sjømat, og vi ser bedre markedsadgang til enkeltmarkeder. I tillegg har eksportverdien blitt påvirket av valutasituasjonen, hvor en svak norsk krone har gitt høyere priser på eksport av norsk sjømat til euro- og dollarmarkeder.

Summen av dette er et rekordsterkt halvår for norsk sjømateksport», sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Tallene for juni viser at Norge har eksportert 163 000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 19 prosent. Men verdien er på samme nivå som i juni 2018.

Eksportutviklingen for første halvår i 2019. (Grafikk: Norsk Sjømatråd)